הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאגר מנהלי פרוייקטים בתחומים: בניה ציבורית, בניה רוויה.
הסתיים
מכרז 25/2019 למתן זכות שכירות לנכס מקרקעין המצוי ברחוב שמוטקין 39 בראשון לציון
הסתיים