מכרז 17/2019 ביצוע עבודות להקמת מתחם מעונות סטודנטים בראשון לציון - מסמך מס' 11
הסתיים
מכרז 17/2019 ביצוע עבודות להקמת מתחם מעונות סטודנטים בראשון לציון - הבהרות 9 ו- 10
הסתיים
מכרז 17/2019 ביצוע עבודות להקמת מתחם מעונות סטודנטים בראשון לציון - הבהרה מס' 8
הסתיים
מכרז 17/2019 ביצוע עבודות להקמת מתחם מעונות סטודנטים בראשון לציון - הבהרה מס' 7
הסתיים
מכרז 17/2019 ביצוע עבודות להקמת מתחם מעונות סטודנטים בראשון לציון - הבהרה מס' 6
הסתיים
מכרז 17/2019 ביצוע עבודות להקמת מתחם מעונות סטודנטים בראשון לציון - הבהרה מס 5
הסתיים
מכרז 17/2019 ביצוע עבודות להקמת מתחם מעונות סטודנטים בראשון לציון - הבהרות מס 4
הסתיים
מכרז 17/2019 ביצוע עבודות להקמת מתחם מעונות סטודנטים בראשון לציון- הבהרה מס' 3
הסתיים
מכרז 17/2019 ביצוע עבודות להקמת מתחם מעונות סטודנטים בראשון לציון- הבהרה מס' 2 קישור לכתב כמויות בקובץ בינראית.
הסתיים
הודעה על דחיית מועד הגשה למכרז 17/2019 לביצוע עבודות להקמת מעונות סטודנטים בראשון לציון
הסתיים
מכרז 17/2019 ביצוע עבודות להקמת מתחם מעונות סטודנטים בראשון לציון
הסתיים