לפתח, לבנות ולחזק את העיר ראשון לציון וכלכלתה.
להיות גורם מוביל בפיתוח אזורים בעיר לצורכי מגורים, תעסוקה ותשתיות נוספות.
להיות זרוע מרכזית לניהול ולביצוע מיזמים עבור עיריית ראשון לציון, וכן עבור גורמים ממשלתיים העוסקים בפיתוח אורבאני וכלכלי.
לנהל נכסים מניבים למסחר, מגורים ותחומי תשתיות נוספים, ולהפיק מהם הכנסות.
לבצע מיזמים ולתפעל נכסים תוך שמירה על איכות חיי התושבים ואיכות הסביבה.
לשפר באורח עקבי את איכות הניהול והבקרה של החברה כלפי פנים, ומול גורמים אשר מבצעים פרויקטים ונותנים שירותים לחברה.