מערכות תאים פוטו-וולטאים
רחבי העיר
המתקנים יפיקו כ-2,000 קילו-ואט של חשמל "ירוק", נקי, ללא פליטות וזיהום אוויר, תוך שימוש יעיל באנרגיית השמש. מתקנים אלה יתווספו למערכות של החכ"ר הפועלות כבר היום בהצלחה ב-26 אתרים ברחבי העיר, ומפיקות כ-1,300 קילו-ואט של חשמל. בסך הכך תייצר החכ"ר בסיום הפרויקט חשמל מאנרגיית השמש בהיקף של כ-3,300 קילו-ואט בשנה.