דיור להשכרה, מסחר ומשרדים
רח' דרובין פינת שד' תש"ח.
מיקום: גוש 3924 חלקה 21, רח' דרובין פינת שד' תש"ח. שטח המגרש: כ-4.7 דונם. הפרויקט במלואו מתוכנן לכלול כ-336 יח"ד של חדר, שניים ושלושה חדרים, מעל קומות מסחר ומשרדים. הפרויקט יבנה בשלביות בהתאם לביקושים. סה"כ שטחי בניה כוללים – כ-19,000 מ"ר.